bursa iş ilanı

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bursa Teknik Üniversitesi iş ilanları

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ 


Başvurular şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta, faks e-mail veya başka yolla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. 


İLAN EDİLEN POZİSYONLARA AİT BİLGİLER Bursa Teknik Üniversitesi iş ilanları

Bursa Teknik Üniversitesi iş ilanları
Bursa Teknik Üniversitesi iş ilanları

Bursa Teknik Üniversitesi iş ilanları

Bursa Teknik Üniversitesi iş ilanları

Bursa Teknik Üniversitesi iş ilanları

Bursa Teknik Üniversitesi iş ilanları

Bursa Teknik Üniversitesi iş ilanları

Bursa Teknik Üniversitesi iş ilanlarıBAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER 


*Sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edecek adaylardan istenilen belgeler; 


*Sözleşmeli başvuru formu (şahsen yapılacak başvuru esnasında Personel Daire Başkanlığınca verilecektir)


*2022 KPSS sonuç belgesi, 


*2-(iki) adet fotoğraf (bir adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır) 


* Adli sicil belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 


*İlan tarihinden önce alınmış olmak kaydıyla belge veya sertifikaların aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti, - Askerlik durum belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) 


*Nüfus cüzdan sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 


*Diploma veya mezuniyet belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) Atamalarda ıslak imzalı tasdikli sureti istenecektir.