4/b personel

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 130 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı!

İlanlar,ilan,sözleşmeli iş ilanları,işkur,işkur iş ilanları,iş ilanları,Daimi Personel,4/b personel,sürekli iş ilanı,ankara iş ilanları,istanbul iş ilanları,izmir iş ilanları
KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

KADRO DAĞILIMI

İlanlar,ilan,sözleşmeli iş ilanları,işkur,işkur iş ilanları,iş ilanları,Daimi Personel,4/b personel,sürekli iş ilanı,ankara iş ilanları,istanbul iş ilanları,izmir iş ilanları

GENEL ŞARTLAR

 

- Türk vatandaşı olmak, 

 

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,

 

- Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak, 

 

- Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak, 

 

- Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, SÜRESİ VE DİĞER HUSUSLAR

 

Başvurular 11.08.2022 Perşembe günü başlayıp 28.08.2022 Pazar günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.