Haberler

2022 YILI JSGA GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TEMİNİ BAŞVURU SONUÇLARI

personel temin sınav sonuçları

2022 YILI JSGA GÜVENLİK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ TEMİNİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA)

Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatlarının subay, astsubay ve diğer personel ihtiyacını karşılamak, ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın yapmak üzere, bünyesinde fakülte, enstitü, astsubay meslek yüksekokulları, eğitim ve araştırma merkezleri ile kurslar bulunan İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir askeri yükseköğretim kurumudur. Akademi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 25 Temmuz 2016 tarih ve 669 sayılı KHK ile 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu’na eklenen 13/A maddesine göre kurulmuştur.

Jandarma Eğitim Komutanlığı ve Jandarma Okullar Komutanlığı'nın lağvedilmesiyle, söz konusu teşkillerin konuşlu bulunduğu Ankara Beytepe Yerleşkesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin kullanımına tahsis edilmiştir.

Akademinin bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere; Eğitim Merkezi, Enstitü, Fakülte, Meslek Yüksekokulları, Araştırma ve Eğitim Merkezleri ile bunlara eğitim-öğretim faaliyetlerinde idari ve hizmet desteği sağlayan birimler bulunmaktadır.

Akademiye bağlı birimler ile Başkanlığın görevleri ‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nde belirtilmiş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerine Eylül 2016 itibarıyla başlanmıştır. 2020 yılı itibarıyla, akademi başkanlığı görevini Tuğgeneral Murat Bulut yürütmektedir.


Akademik Birimleri

Eğitim Merkezi

Eğitim Merkezi Komutanlığı, en az dört yıl süreli fakülte bitirenlerden subay olmak için eğitime alınacaklar ile fakülte veya yüksekokul bitirenlerden astsubay olmak için eğitime alınacakların ve meslek içi eğitime tabi tutulacak personele yönelik eğitim faaliyetlerini yürütmekten sorumludur. Eğitim Merkezi Komutanlığı; Öğretim Başkanlığı, Subay Eğitim Merkezi Komutanlığı, Astsubay Eğitim Merkezi Komutanlığı ve Meslek İçi Eğitim Merkezi Komutanlığından oluşur.


Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, öncelikle Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak ve Jandarma ve Sahil Güvenlik personeline lisansüstü eğitim ile bilimsel anlayış ve bakış açısı kazandırmak amacıyla kurulmuştur. Öncelikle Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatları personeli ile diğer şahıslara ihtiyaç duyulan alanlarda yüksek lisans, doktora, uzmanlık, kurs ve sertifika programı uygular.

Enstitü; Suç Araştırmaları, Güvenlik Yönetimi, Deniz Emniyeti ve Güvenliği, Kamu Yönetimi ile Uluslararası Güvenlik ve Terörizm Ana Bilim Dalı Başkanlıkları ile ihtiyaca göre açılacak diğer Ana Bilim Dalı Başkanlıklarından oluşur.


Fakülte

Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi; Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının ihtiyacı olan subayların yetiştirilmesi için lisans düzeyinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulamalar yapar.

Fakülte, Güvenlik Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Sosyal Bilimler, Deniz ve Denizcilik Bilimleri, Beden Eğitimi bölüm başkanlıkları ve ihtiyaç halinde açılmasına karar verilen diğer bölüm başkanlıkları ile biri idari faaliyetlerden, biri öğrenci işlerinden sorumlu iki dekan yardımcılığından oluşur.


Meslek Yüksek Okulu

31 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kapatılan Işıklar Askeri Hava Lisesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne devredilerek. 18 Aralık 2017 tarihinde Işıklar Askerî Hava Lisesinin ismi "Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu" olarak değişti. Meslek Yüksek Okulu (MYO), Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının görev ve sorumluluklarına uygun olarak, ön lisans düzeyinde bilgi ve beceriye sahip, mezuniyet sonrası meslekî gelişim programlarında belirtilen eğitim ve öğretimi izleyebilecek nitelikte muvazzaf astsubay yetiştirmek ile görevlidir.

MYO; Güvenlik Bilimleri, Hukuk Bilimleri, Sosyal Bilimler, Deniz ve Denizcilik Bilimleri, Beden Eğitimi bölüm başkanlıkları ve ihtiyaç halinde açılmasına karar verilen diğer bölüm başkanlıkları ile Komutan yardımcılıklarından oluşur.


Araştırma ve Eğitim Merkezleri

Araştırma ve Eğitim Merkezleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırma, geliştirme ve eğitim yapılması maksadıyla JSGA Senatosu kararıyla kurulur. Kendi alanlarına yönelik olarak bilimsel araştırma ve projeler ile ihtiyaç duyulan eğitim faaliyetlerini yürütür.