4B Personel

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü 59 Sözleşmeli Personel İlanı!

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü 59 Sözleşmeli Personel İlanı!
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI 


Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 59 adet sözleşmeli personel alınacaktır. 


ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN KADRO DAĞILIMIGENEL VE ÖZEL ŞARTLAR


  • 1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak. 

  • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

  • 3- Adayın başvurduğu unvan niteliğine göre KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lise mezunları için 2020 KPSS (P94), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan türü esas alınacaktır. 

  • 4-Tecrübe istenen pozisyonlar için adaydan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin (Kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış veya barkotlu hizmet belgesi) taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir. 

  • 5- 18 yaşını doldurmuş olup 01 Ocak 1992 ve sonrasında doğmuş olmak, 

  • 6- Tecrübe istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla htps://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmetdokumu adresinden alınan barkotlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir. 

  • 7- Yetki belgesi/sertifika istenen pozisyonlar için adaylardan başvuruda bulunacakları pozisyon için istenen belgelerin taranarak sisteme yüklenmesi gerekecektir.