batman üniversitesi

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI!

batman üniversitesi iş ilanı,batman iş ilanları

BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur. 

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 3 Haziran 2022 tarih ve 31855 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv araştırması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak. 

3. lisans mezunları için 2020-KPSS P3, ön lisans mezunları için 2020-KPSS P93, ortaöğretim mezunları 2020-KPSS P94 puanına sahip olmak. 

4. Erkek Adaylar için askerliğini yapmış olmak veya askerlikle ilişiği bulunmamak. 

5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 6. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

Kadro Dağılımı

iş ilanları

batman iş ilanları

batman işkur ilanlar


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 

1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://batman.edu.tr/Birimler/personel sayfasından temin edilecektir.) 

2. 2020 KPSS Sonuç Belgesi, 

3. Fotoğraf 1 (bir) adet (Başvuru formuna yapıştırılacaktır) 

4. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

5. Deneyim Belgesi (Aşçı ve Aşçı Yardımcısı ilanına başvuran adaylar için - Görev yapılan kamu kurum/ kuruluş veya özel firmalardan alınacaktır.) 

6. SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

7. Yabancı Dil Belgesi (Programcı pozisyonuna başvuran adaylar getirecek), 

8. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.) 

9. Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

10. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.) 

11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda belirtilen belgeler. 

12. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmî veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)

BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

iş başvuru formu

Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “BATMAN ÜNİVERSİTESİ BATI RAMAN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI” adresine evraklarını gönderecektir.