ilan

Türkiye İstatistik Kurumu 19 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı!

türkiye istatistik kurumu

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 4/B 19 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

KADRO DAĞILIMI

doktor alımları,hemşire alımları,sağlık bakanlığı atama

GENEL ŞARTLAR 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,


b) Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak, 


c) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Ön lisans düzeyi için KPSS P93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilanın KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir. 


d) Son başvurunun yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1992 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar başvurabilecektir.) 


e) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,


f) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel olarak çalışmıyor olmak, 


g) Başvuracak adayların durumunun; “Sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. 


ÖZEL ŞARTLAR 


A) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 


a) Üniversitelerin ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak, 


b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P93 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak, 


c) Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. 


d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak, 


e) 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak. 


f) Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir; 


1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak, 


2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak, 


3. Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak, 


4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak, 


5. Sağlık Kurulu Raporu boy ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir. 


g) Erkeklerde 170 cm'den, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20'den fazla veya az olmamak, (Örneğin; 175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+20=95'ten fazla, 75-20=55'ten az olmaması gerekmektedir.) 


B) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) 


a) Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak, 


b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS P94 puan türünden asgari 60 (altmış) ve daha yukarı puan almış olmak, 


c) Görevini sürekli yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak, 


d) İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.


BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ  


Adaylar başvurularını, 03/08/2022 -12/08/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden “Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. 


Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile faks, şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.


İSTENİLEN BELGELER


Diploma veya mezuniyet belgesi, (E-devlet üzerinden alınan barkodlu belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 


KPSS sonuç belgesi, (E-devlet üzerinden alınan barkodlu belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.) 


Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (Erkek adaylar için e-devlet üzerinden alınan barkodlu belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)


Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adayların, geçerlilik süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (silahsız), (Söz konusu belgenin arkalı ve önlü olarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)


Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi. (Söz konusu belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)