4B Personel

Gazi Üniversitesi Rektrölüğü 95 Sözleşmeli Personel Alımı!

İlanlar,ilan,sözleşmeli personel ilanları,kamu iş ilanları,işkur,işkur iş ilanı,4B Personel,üniversite personel aloımı,son dakika iş ilanları,ankara işkur,

GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 95 SÖZLEŞMELİ PERSONEL  4/B ALIM İLANI

KADRO DAĞILIMI

İlanlar,ilan,sözleşmeli personel ilanları,kamu iş ilanları,işkur,işkur iş ilanı,4B Personel,üniversite personel aloımı,son dakika iş ilanları,ankara işkur,

İlanlar,ilan,sözleşmeli personel ilanları,kamu iş ilanları,işkur,işkur iş ilanı,4B Personel,üniversite personel aloımı,son dakika iş ilanları,ankara işkur,

İlanlar,ilan,sözleşmeli personel ilanları,kamu iş ilanları,işkur,işkur iş ilanı,4B Personel,üniversite personel aloımı,son dakika iş ilanları,ankara işkur,

İlanlar,ilan,sözleşmeli personel ilanları,kamu iş ilanları,işkur,işkur iş ilanı,4B Personel,üniversite personel aloımı,son dakika iş ilanları,ankara işkur,

İlanlar,ilan,sözleşmeli personel ilanları,kamu iş ilanları,işkur,işkur iş ilanı,4B Personel,üniversite personel aloımı,son dakika iş ilanları,ankara işkur,

İlanlar,ilan,sözleşmeli personel ilanları,kamu iş ilanları,işkur,işkur iş ilanı,4B Personel,üniversite personel aloımı,son dakika iş ilanları,ankara işkur,

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar

 - 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak. Özel Şartlar: 

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, 

2- Başvurulan pozisyon itibari ile gerekli 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

4- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması. (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak) 

5- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. 

6- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. 

7- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adayların http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılmayacaktır.

 Adayların öğrenim durumları, Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir. 

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi gerçekleşmeyecektir.