bankacı iş ilanları

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden 58 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI!

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden 58 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 

KADRO DAĞILIMI


İlanlar,ilan,ilanlar,sözleşmeli iş ilanları,dicle üniversitesi personel alımı,kamu iş ilanları,bankacı iş ilanları,sürekli iş ilanları,özle güvenlik iş ilanları,temzilik görevlisi iş ilanları,teknisyen iş ilanları

İlanlar,ilan,ilanlar,sözleşmeli iş ilanları,dicle üniversitesi personel alımı,kamu iş ilanları,bankacı iş ilanları,sürekli iş ilanları,özle güvenlik iş ilanları,temzilik görevlisi iş ilanları,teknisyen iş ilanları

İlanlar,ilan,ilanlar,sözleşmeli iş ilanları,dicle üniversitesi personel alımı,kamu iş ilanları,bankacı iş ilanları,sürekli iş ilanları,özle güvenlik iş ilanları,temzilik görevlisi iş ilanları,teknisyen iş ilanları

İlanlar,ilan,ilanlar,sözleşmeli iş ilanları,dicle üniversitesi personel alımı,kamu iş ilanları,bankacı iş ilanları,sürekli iş ilanları,özle güvenlik iş ilanları,temzilik görevlisi

İlanlar,ilan,ilanlar,sözleşmeli iş ilanları,dicle üniversitesi personel alımı,kamu iş ilanları,bankacı iş ilanları,sürekli iş ilanları,özle güvenlik iş ilanları,temzilik görevlisi

İlanlar,ilan,ilanlar,sözleşmeli iş ilanları,dicle üniversitesi personel alımı,kamu iş ilanları,bankacı iş ilanları,sürekli iş ilanları,özle güvenlik iş ilanları,temzilik görevlisi

İlanlar,ilan,ilanlar,sözleşmeli iş ilanları,dicle üniversitesi personel alımı,kamu iş ilanları,bankacı iş ilanları,sürekli iş ilanları,özle güvenlik iş ilanları,temzilik görevlisi

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 

 

2- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

 

3- Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020 KPSS (P94) sınavına girmiş olmak. 

 

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

 

5 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması. 

 

6- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak. 

 

7- Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. 

 

8- Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih edilenler başvuruda bulunamazlar. 

 

9- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması. 

 

10- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

 

11- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.) 

 

12- Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir. 

 

13- Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır. 

 

ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER 

1- Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.) 

 

2- Nüfus cüzdanı fotokopisi. 

 

3- İstenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.) 

 

4- Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için) 

 

5- Belirtilen pozisyonlarda deneyim belgesi isteniliyor ise e-Devletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir. 

 

6- Başvurulan unvanda istenilen Sertifikaların eklenmesi. 

 

7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve Sağlık Kuruluşundan alınmış boy ve kilo ölçümü belgesi. Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.

Adres Bilgileri 

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden 58 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI!