4B Personel

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı!

İlanlar,ilan,devlet arşivleri başkanlığı,dab personel alımı,4B Personel,sözleşmeli personel,kamu iş ilanları,iş ilanları,işkur,işkur iş ilanları

Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Sözleşmeli Personel Alımı

Kadro Dağılımı

Mühendis (Endüstri Mühendisi) : Ankara(1)

Mühendis : Ankara(6) ve İstanbul(1)

Mütercim-Tercüman(İngilizce) : Ankara(1) ve İstanbul(1)

Mütercim-Tercüman(Fransızca) : İstanbul(2)

Mütercim-Tercüman(Arapça) :İstanbul(1)

Diğer Teknik Hizmetler Personeli(Grafiker) : İstanbul(1)

Restoratör : Ankara(4) ve İstanbul(14)

Tekniker(Fotoğrafçı) : Ankara(3)

Tekniker Matbaacı) : İstanbul(1)

Koruma ve Güvenlik Görevlisi(Silahlı) : Ankara(3) ve İstanbul(10)


Genel Şartlar 

- Türk Vatandaşı olmak

- Son başvuru itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Askerlikle ilgisi bulunmamak


Başvuru Şekli ve Yeri

- Başvurular elektronik ortamda 11-20 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

- Başvuru aşamaları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden olacaktır.


Sözlü ve Uygulamalı Sınavın Şekli ve Değerlendirilmesi

Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adaylar için 

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi

b)Kavrama,muhakeme etme,özetleme ve ifade etme yeteneği

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerini mesleğe uygunluğu

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı

d) Genel Yetenek ve genel kültürü

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücret Tablosu