boğaziçi üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi 2 Sözleşmeli Personel Alımı İlanı!

boğaziçi üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

KADRO DAĞILIMI

İSTENİLEN BELGELER 


a) Başvuru formu (fotoğraflı) ve detaylı özgeçmiş, 


b) Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, 


c) Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, 


d) En Az 2 (İki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler (Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır.) 


e) Mesleki tecrübeyi gösterir belge. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörde çalışanlar için SGK Hizmet dökümü (e-devlet üzerinde kare kodlu alınması gerekmektedir) kamu kurumlarında çalışanlar için HİTAP veya çalıştıkları kurumdan alınacak belge veya istenilen tecrübeyi ispatlayacak işveren veya yönetici tarafından onaylanmış belge.) 


f) KPSS Sonuç Belgesi (belge ibraz etmeyenlerin KPSSP3 puanı 70 olarak değerlendirilecektir.) 


g) İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge (Belgenin son 5 yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.),  


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI 


a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacak adayların seçiminde; KPSS P3 (B) puanının %70’i ve Yabancı Dil puanının %30’unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak başvuru sayısının 10 katı kadarı aday sınav için çağrılacaktır. 


b) Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. 


c) Sınava(sözlü, yazılı, uygulama) girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav tarih ve saatleri ile sınav sonuçları http://www.boun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.