4B Personel

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü 45 Öğretim Üyesi Alımı - İş İlanları

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin İlgili maddeleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayımlanarak yürürlüğe giren “T.C. Siirt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi” ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim üyesi alınacaktır.


Gerekli Belgeler

* Bütün kadrolara başvuracak adayların Devlet hizmetine girmede aranan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

* Bütün kadrolara başvuru süresi bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

* e-Devlet üzerinden alınabilecek kare kodlu belgeler kabul edilecektir.

* Başvuru yapacak adayların dosyalarına Siirt Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan puanlı yayın listesini eklemeleri gerekmektedir.

* Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

* İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

* Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

* Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik ya da yanlış yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

* Kadroya başvuruda bulunan adaylardan atanmaya hak kazananların atamaları, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararıyla Üniversitemize vermiş olduğu atama izni kontenjanı dahilinde yapılacak olup, atama izni kontenjanını aşan hiçbir atama gerçekleştirilemeyecektir.

Ayrıntılı bilgi https://www.siirt.edu.tr/ adresinde mevcuttur.

Başvuru Başlama Tarihi : 05.07.2022 Son Başvuru Tarihi : 19.07.2022