4B Personel

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi En Az 55 KPSS Puanla Memur Alımı - İş İlanları

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

• 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

• 2020 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 puanına sahip olmak.

• Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

• Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin edilecektir.) • Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin edilecektir.) • 2020 KPSS Sonuç Belgesi,

• 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

• Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

• Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri (06/07/2022 - 27/07/2022 ) içerisinde alınmış iş deneyim belgesi (Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)

• Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek zorundadır.

• Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

• Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

• Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)

• Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)