epdk

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 40 Sürekli İşçi Alımı!

enerji piyasası kurulu iş ilanı
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI  

Kurumda istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında İŞKUR üzerinden 40 sürekli işçi alınacaktır. 

enerji piyasası düzenleme kurulu iş ilanı

BAŞVURU ŞARTLARI


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak. 


Başvuru tarihi itibariyle, 18 yaşını doldurmuş, 31 yaşından gün almamış olmak. (25/07/1992 – 29/07/2004 tarihleri arasında doğanlar) 


Başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle Ortaöğretim (Lise ve dengi okul) mezunu olmak. 


Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.


İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.


Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 17 inci maddesi gereğince Kurumumuzca yapılan sözlü sınavda başarılı olmak. 


İşe alınacak adayların deneme süresi dört ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. 


İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında işveren tarafından sonlandırılabilecektir. 


Adayların başvurdukları meslek kolu için görevini yapmaya engel olacak sağlık problemi bulunmamak ve vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir. 


www.epdk.gov.tr