asker alımları

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI!

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

GENEL ŞARTLAR 

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 

Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. 

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdamedilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir. 

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. 

Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. 

Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. 

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.

çukurova iş ilanı

çukurova iş ilanı

çukurova iş ilanı

çukurova iş ilanı

çukurova iş ilanı


BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) 

Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge) *Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge) 

2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge) ) 

Adaylar Aranan Nitelikler kısmında belirtilen evrakları başvuru sırasında sisteme yüklemek zorundadırlar.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI: 

Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuruyapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Başvuru işlemleri 20/07/2022 – 03/08/2022 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

https://personel.cu.edu.tr